Добър ден, Живот!

Първата тема, част от рубриката “Финанси и животозастраховане“ е свързана със субективния фактор, а именно представя ролята на финансово-застрахователния консултант. Избрах тази тема за откриваща, тъй като съдържанието на това списание се базира на хора и личности; на техния житейски и професионален опит; на личните им усилия, време, творчество и умения.

Ролята на консултанта е да направи анализ на нашите потребности по отношение защита стандарта ни на живот, да изготви индивидуални решения и в случай, че а/не сме го подвели и б/ сме се вслушали в съветите му – да бъде до нас и до близките ни през остатъка от житейския ни път. Възможно е в текста да разпознаете и други професии, които познавате в обкръжението си?!

Приятно четене!

 

Добър ден, Живот!

Има срещи, които запомняме и други, след които запомнят нас; има срещи, които не искаме да се състоят и такива, които винаги ни липсват. При срещата ви с цел финансово-застрахователно консултиране има няколко неща, които да очаквате:

В 98% от случаите тази среща не сте я инициирали Вие (кога последно седяхте на удобния диван, онзи жълтия в ляво от кухненската маса и си записахте в календара „Да се обадя на животозастрахователя, вторник 16ч.“).

При срещата с професионалист той няма да започне с информация за продукти, оферти и цени. Животозастраховането не е търговия, а обслужване на индивидуални потребности.

В края на една такава среща или ще се уговорите за следваща или тук ще прекратите взаимоотношенията…поне за известно време.

Именно отношенията са в основата на финансово-застрахователното консултиране:

  • Отношението към Вашите близки;
  • Отношението към настоящето и към бъдещето;
  • Отношението към Вас самите;
  • Вашето отношение като човек, който носи отговорност и здрав разум.
  • Отношението Ви към човека отсреща – вашия консултант.

Последното е взаимоотношение за голяма част от Вашия живот, дори за целия: ако сте имали късмета да срещнете „Вашия човек“ по отношение на защита на здравето и на финансите си на 20 год. можете да получите информация за това кой би бил най-удачният План Б докато сте студент, когато започвате да работите, когато имате семейство, започвайки нов бизнес или планирате образованието на децата си или просто желаете да спестите за нещо нетипично. Т.е. вашият консултант ще бъде до вас в различните етапи от живота ви.

Всеки етап от живота носи със себе си различни рискове и различни възможности по отношение на защита на вашите финанси.

С две думи: защита стандарта Ви на живот сега и в бъдеще. Това са двете направления, които владеят добрите животозастрахователни компании. Те имат опита да поемат риска за онези срещи от живота, които могат да бъдат трудни, както и които сме чакали с нетърпение.

Вие избирате, дали искате да проведете една такава среща и как бихте желали да я приключите. Аз ще я започна с Добър ден, Живот!

За автора:

Десислава Десева е възпитаник на ЕГ „Пловдив“ и  абсолвент на Университет Лайпциг, Германия, специалност „Медии и Комуникации“; владее немски, английски и италиански език. От 2008 год. Десислава работи за български и международни клиенти с фокус класически PR,  цялостни комуникационни стратегии и спонсорски концепции, както и управление на репутацията на обществени личности. От 2019 год. Деси избира животозастраховането за свое призвание и дългосрочен ангажимент: тя е професионален финансово-застрахователен консултант и нейната мисия е да популяризира и подобрява репутацията на услугата в България.

Нейната рубрика „Финанси и животозастраховане“ е посветена на рационалните решения, които взимаме емоционално и на финансовата защита на нашето настояще и бъдеще. Тя има за цел да направи темата животозастраховане достъпна до читателя, като акцентира на смисъла на тази услуга, все още малко популярна, но набираща все по-голям интерес сред обществото.

…Защото рисковете са част от живота ни, а изборът как да ги посрещнем е изцяло наш!

Статиите са налични и на www.deseva.com.