,Култура,Бизнес,,

Броени дни остават до крайния срок за подаване на документи по програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“

По програмата ще бъдат финансирани 6 проекта по 10 хил.лв. за сгради частна собственост в Стария град

Остават броени дни до крайния срок (4 юли 2022 г.) за подаване на документи по програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“, по която ще се финансират инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“.

Екип от експерти от ОИ „Старинен Пловдив“ продължава да дава ежедневно  разяснения по условията на програмата в Управлението на ул.“Константин Стоилов“№50.

Програмата е пилотна за Пловдив и общият размер на финансиране е 60 000лв – за 6 проекта по 10 хил лева. Могат да кандидатстват български и чуждестранни юридически лица и физически лица, навършили пълнолетие, които са собственици на недвижим имот, попадащ в териториалните граници на АИР „Старинен Пловдив“. Право да кандидатстват имат и собственици, чиито имоти са в режим на съсобственост, включително с държавата и общината, както и сгради или имоти, намиращи се в режим на етажна собственост, в случай, че е постигнато пълно съгласие на всички собственици.

Лица, собственици на няколко обекта, могат да получат финансиране на проектирането за всеки обект, отговарящ на изискванията на Програмата. За един обект може да се получи финансиране само еднократно.

На конкурсен принцип ще се одобряват и финансират дейности, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на обекти и тяхното съгласуване от Министерство на културата, включително се финансират и разходи/ административни такси/ за съгласуване на проекта в съответствие със Закона за културното наследство.

Документи се приемат в срок до 04.07.2022г. в Управлението на ОИ “Старинен Пловдив“, ул.“Константин Стоилов“№50 всеки работен ден от 9,00ч.-17,30ч.

Документи могат да се подават и по електронен път на адрес: stargrad@oldplovdiv.bg , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране ФЛ или ЮЛ.

Наборът от необходимите за кандидатстване документи са публикувани на сайта на ОИ “Старинен Пловдив“: http://oldplovdiv.bg/